• Pn - Pt 8.30 - 17.00
  • Nowoberestecka 14/A, 02-204 Warszawa
  • +48 576 379 203 Dział sprzedaży

Logistyka magazynowa – 5 wyzwań dla magazynu

Logistyka magazynowa wiąże się ze sprawnym przepływem towarów z magazynu do końcowego klienta. Efektywna dystrybucja pozwala na optymalny obieg produktów a najważniejszym elementem wpływającym na finalny efekt jest magazyn. Złożoność logistyki dystrybucji powoduje, że osoby zarządzające łańcuchem dostaw mają przed sobą dużo wyzwań.

Magazyn to kluczowy element logistyki dystrybucji, ponieważ odbywa się w nim cały proces tj. przyjęcie, składowanie i wysyłka towarów a także wszystkie działania dotyczące zarządzania łańcuchem dostaw to znaczy antycypowanie stanu zapasów i na tej podstawie planowanie wszystkich czynności związanych z realizacją zamówienia.

Na efektywność przebiegu logistyki magazynowej ma wpływ kilka elementów. Po pierwsze dokładne szacowanie zapotrzebowania czyli określanie popytu na produkty będące w magazynie. Pozwoli to uniknąć sytuacji, gdy klient zamawia towar a jest on niedostępny bądź gdy będzie za mało towaru w momencie szczytowego popytu. Kolejną istotną kwestią jest zarządzanie zapasami produktów, co pozwala na ograniczenie kosztów niepotrzebnego magazynowania. Oprócz zarządzania towarami ważne jest samo zarządzanie magazynem (składowanie, przygotowywanie zamówienia oraz wysyłka) a także zarządzanie samymi zamówieniami i płatnościami. Jeśli magazyn jest dobrze zarządzany to zwrotnie wpływa on na wszelkie czynności administracyjne dotyczące jego prowadzenia. Ostatnim, ale dosyć kluczowym elementem jest sama lokalizacja magazynu, gdyż wpływa na istotne decyzje związane ze sposobem transportu produktów do miejsca docelowego.

Aby powyższe elementy były sprawnie zarządzane przedsiębiorcy muszą się zmierzyć z wieloma wyzwaniami w zarządzaniu swoimi magazynami. Poniżej omawiamy 5 najważniejszych wyzwań.

Kontrola

Dokładna i ciągła kontrola stanów magazynowych pozwala na ograniczenie z jednej strony ryzyka przestojów towarów a z drugiej strony ich braku. A kontrola procesów zachodzących podczas funkcjonowania magazynu i dokładne planowanie ich przebiegu pozwala na optymalizację łańcucha dostaw. Ponadto, dzięki posiadaniu dostępu w czasie rzeczywistym do wszystkich danych na temat funkcjonowania magazynu i obiegu produktów, przedsiębiorca może szybko reagować na wszelkie zmiany na rynku lub w łańcuchu dostaw i w sposób płynny dostosować działanie obiektu do aktualnych potrzeb.

Ceny powierzchni magazynowych

Coraz większy popyt na grunty pod powierzchnie magazynowe powoduje, że ceny działek pod takie inwestycje oraz czynsz za użytkowanie drastycznie wzrastają. Wiadomo, ze magazyny ulokowane w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach np. przy lotniskach czy drogach wylotowych, są najwyższe. Ponadto ogromny rozwój samej branży e-commerce powoduje, że przedsiębiorcy potrzebują coraz większych powierzchni do składowania produktów. Dlatego osoby odpowiedzialne za logistykę w przedsiębiorstwach stają przed trudnym wyborem. Firmy dążą do zminimalizowania kosztów, ale kierunek, w którym zmierza branża, wymaga ciągłej adaptacji oraz inwestycji.

Wykorzystanie posiadanej powierzchni

Z uwagi na wysokie ceny najmu magazynów dla przedsiębiorców istotne jest optymalizowanie już posiadanej powierzchni. Czasem wymaga to reorganizacja sposobu składowania towarów albo wybór nowych narzędzi składowania takich jak sama automatyzacja magazynu lub wybór odpowiedniego systemu WMS, który pozwoli na sprawne zarządzanie gospodarką magazynową.

Odpowiednia załoga do pracy

Dobrze wyszkolona kadra pracownicza jest niezbędnym elementem sprawnego działania magazynu. Mimo tego, że stawia się na sporą automatyzację pracy to jednak do pewnych czynności i ich efektywnego wykonywania (np. skompletowanie zamówienia) potrzeba utalentowanych pracowników. Doświadczeni pracownicy pozwolą na znaczne przyspieszenie pracy oraz pozwolą na uniknięcie kosztów związanych z rekrutacją i szkoleniem nowych pracowników.

Współpraca w łańcuchu dostaw

Bardzo istotnym elementem na drodze do optymalizacji łańcucha dostaw jest koordynacja i integracja wszystkich etapów logistyki dystrybucji czyli transportu, zarządzania zapasami i operacjami magazynowymi a także organizacji czynności administracyjnych. Dopiero uzyskanie pełnej koordynacji pozwoli osiągnąć najwyższy poziom efektywności zarówno pracy magazynu, jak i samego łańcucha dostaw.

Gwałtowne zapotrzebowanie społeczeństwa na dostępność rozwiązań e-commerce w połączeniu z wysokimi wymaganiami rynku oraz dużą konkurencją spowodowały, że logistyka musi przechodzić ciągłą transformację, aby móc im sprostać. Przedsiębiorcy, chcąc być „na fali” popularności muszą mieć swoje towary dostępne, tak aby jak najszybciej znalazły się u klientów. Toteż logistyka magazynowa stanowi główne wyzwanie w tej branży. Jednak na szczęście z pomocą przychodzi technologia, która pozwala firmom nadążyć za tempem zachodzących zmian.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*